Wat is Big data?

Gepost 04.06.2021

Om een bedrijf goed te kunnen laten functioneren is het belangrijk om te kijken naar alle data die verzameld kan worden, vooral wanneer het gaat om bedrijven die online te werk gaan. We noemen alle informatie die elke dag gebruikt wordt door een bedrijf om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren ook wel big data. Hierbij wordt alle informatie meegerekend, ook wanneer dit niet gestructureerd opgeslagen is. Alle belangrijke informatie wordt vaak opgedeeld om zo een goed overzicht te kunnen verkrijgen. Op basis van de gegenereerde data kunnen daaropvolgende conclusies gevormd worden. 

Drie parameters van Doug Laney

Wanneer een groot bedrijf data verzameld kan dit erg overweldigend zijn. De kwantiteit is vaak enorm en het kan dan ook lastig zijn om dit gestructureerd weer te geven. De term big data is de definitie voor informatie waarvan de kwantiteit enorm is en de content te gecompliceerd om deze informatie goed te kunnen verwerken, met behulp van traditionele methodes. Er worden vaak drie parameters gebruikt wanneer het gaat om big data, deze zijn in het jaar 2000 door een bekende analist genaamd Doug Laney geïntroduceerd. 

  • Volume: Het is vaak zo dat een bedrijf informatie verzamelt vanuit meerdere bronnen. Door de jaren heen zijn de kosten voor het opslaan van informatie gedaald, er wordt vaak gebruik gemaakt van cloud opslag. De hoeveelheid aan informatie die opgeslagen kan worden is immens groot. 
  • Snelheid: Voor een onderneming is het van groot belang om  real-time informatie te kunnen verzamelen en opslaan. Door de jaren heen is de snelheid van informatie die verwerkt moet worden sterk gestegen. De term die hier ook wel voor gebruikt wordt is velocity. 
  • Variatie: Big data bestaat uit allemaal verschillende soorten informatie. Getallen, teksten, video´s, afbeeldingen, e-mails en nog vele andere soorten maken deel van uit. 

Om informatie om te kunnen zetten tot bruikbare data is het aanbrengen van structuur in de data van groot belang. Zo kan de data verwerkt worden en vervolgens geanalyseerd. Het verzamelen van data is door de jaren heen veel eenvoudiger geworden. Toch blijft het uitvoeren van een big data-analyse nog een zeer complexe taak. 

Het analyseren van big data 

Het is geen eenvoudige taak om een big data-analyse uit te voeren. Dit heeft in veel gevallen vooral te maken met de kwantiteit aan data die verzameld wordt. In de eerste stap, word het doel van een onderzoek geformuleerd. Het is belangrijk om daarna alle informatie op zo´n manier te kunnen verwerken dat het opgestelde doel behaald kan worden, dit kan bijvoorbeeld door middel van categoriseren. Dit kan erg lastig zijn om dat het om veel verschillende informatie gaat, het is eenvoudig om hierin fouten te maken. Daarom is het dan ook van enorm belang dat een analyse uitgevoerd wordt door een professional.

Onze database ontvangen?