Accessibility in het Lighthouse rapport

Gepost 11.12.2020

De term accessibility wordt vaak gebruikt als het gaat om SEO. Als er gesproken wordt over accessibility dan wordt daarmee de toegankelijkheid van een pagina bedoeld. Vooral voor mensen met een beperking is het belangrijk dat een pagina goed in elkaar zit. Het gaat dan niet alleen om beperkingen wat betreft motoriek, maar ook audiovisuele beperkingen en verstandelijke beperkingen. Daarnaast zal rekening moeten gehouden worden met eventuele leer- en taalachterstanden van bezoekers.

Toegankelijkheid is voor iedereen 

Tijdens het ontwikkelen van een website wordt er natuurlijk vooral gedacht aan de doelgroep van de onderneming. Wanneer deze doelgroep niet gericht is op personen met een beperking, dan is er een kleine kans dat hier rekening mee gehouden wordt. Een standaard website wordt dan vaak al gezien als voldoende, deze kan snel aangemaakt worden. Toch worden er op deze manier ook veel mensen die buiten deze doelgroep vallen, of binnen de doelgroep vallen maar ook een beperking hebben, niet aangetrokken. Het kan dan zomaar zijn dat een onderneming veel potentiële klanten misloopt, dit is natuurlijk zonde. Daarom kan het ook voor pagina’s die gericht zijn op het verstrekken van algemene informatie of pagina’s die een bepaalde doelgroep willen aanspreken van belang zijn om op de accessibility van een pagina te letten. 

Het verbeteren van de toegankelijkheid 

Er zijn verschillende aanpassingen die gemaakt kunnen worden om de toegankelijkheid van een pagina te verbeteren, hier een paar tips. 

  • Pas teksten aan zodat deze optimaal kunnen worden voorgelezen door screenreaders voor bezoekers met een visuele beperking
  • Pas de HTML aan zodat een tekst voorgelezen wordt wanneer er in de standaard versie een foto geplaatst is 
  • Zorg voor ondertiteling voor bezoekers die een gehoorbeperking hebben
  • Zorg voor vertalingen van een pagina voor bezoekers die de Nederlandse taal niet machtig zijn 
  • Het beschikbaar stellen van verschillende lettergroottes, of een functie waarbij een tekst voorgelezen wordt
  • Let er op dat het responsive design dat gebruikt wordt afwijkende instellingen aan kan

Wat voor invloed heeft toegankelijkheid op SEO? 

De toegankelijkheid van een website is vooral belangrijk wanneer de informatie die op een pagina verstrekt wordt van algemeen belang is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de websites van de overheid. Helaas is het nog vaak het geval dat er vooral door commerciële ondernemingen geen aandacht besteed wordt aan mensen met een beperking. Dit is zonde, omdat de aanpassingen kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid voor elke bezoeker. Als je een tekst schrijft voor een pagina kun je hier bijvoorbeeld al rekening mee houden. Zo kun je ervoor zorgen dat een tekst goed leesbaar is, dit is voor anderstaligen erg fijn, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben deze aanpassingen ook een grote invloed op SEO. Het formuleren van duidelijke titels en teksten en het beschikbaar stellen van vertalingen dragen bij aan een sterke SEO-strategie. Het investeren in accessibility kan dus zeker baten. 

Onze database ontvangen?